Revizyon Operasyonları

Revizyon Operasyonları

Revizyon operasyonları, daha önce gerçekleştirilen cerrahi işlemlerin sonuçlarını düzeltmek için yapılan cerrahi operasyonlara verilen isimdir. İnsanlar, bazen tıbbi gereklilik bazen de kozmetik kaygılar nedeniyle ameliyat olmaktadır. Ancak yapılan bu ameliyatların sonuçları her zaman istenildiği gibi olmamaktadır. İşte bu sonuçların düzeltilmesi amacıyla yapılan ek ameliyatlara revizyon operasyonları denilmektedir.
Revizyon operasyonları, sadece belli ameliyatlar için değil, bütün cerrahi işlemler için kullanılan bir ifadedir. Dolayısıyla bu kavram, birçok ameliyat için kullanılabilir.

Revizyon Cerrahisi Nedir?

Obezite tedavisi için uygulanan bariatrik cerrahi yöntemleri oldukça etkilidir. Gastrik bypass, mide bandı ve mide tüp ameliyatı gibi yöntemler ile hastaların kilo vermesi sağlanır. Böylece kiloya bağlı hastalık riskleri ortadan kaldırılır ve kişinin yaşam kalitesi arttırılır.

Obezite tedavisi için uygulanan cerrahi işlemlerden sonra hastaların kilo vermesi ve verdikleri kiloyu yeniden almaması beklenir. Ancak bazı hastalarda kilo verme istenilen düzeyde gerçekleşmez veya verilen kilolar kısa sürede tekrar alınır. İşte böyle durumlarda, hastaların yeniden cerrahi müdahale görmesi seçeneği gündeme gelir. Hastaların yeniden ameliyata alınması, revizyon operasyonları veya revizyon cerrahisi olarak isimlendirilir.

Herhangi bir ameliyatın, hastaya bağlı veya tıbbi teknik problem nedeniyle istenilen sonucu vermemesi durumunda yapılan ikinci ameliyata, revizyon operasyonu denilmektedir. Bu operasyonlar, genellikle bariatrik cerrahi işlemler sonrasında gündeme gelir.

Mide bandı ameliyatı, en fazla revizyon operasyona ihtiyaç duyulan cerrahi işlemdir. Oluşan komplikasyonlar veya istenilen etkinin görülmemesi durumunda genellikle mide bandı çıkarılır ve farklı bir yöntem kullanılır.

Revizyon operasyonları ile birlikte daha önce yapılan cerrahi işlemin sonuçlarının iyileştirilmesi veya istenen etkinin oluşmasını engelleyen unsurların düzeltilmesi hedeflenir. Kişinin durumuna bağlı olarak revizyon ameliyatlarının sayısı farklılık gösterebilir. Ancak genel olarak bir tane revizyon ameliyatı ile mevcut sonuçlar düzeltilebilmektedir.

Revizyon Operasyonları Neden Yapılır?

Revizyon operasyonlarının yapılma nedeni, ortaya çıkan istenmeyen sonucun düzeltilmesi veya sonucun iyileştirilmesidir. Obezite hastaları için gerçekleştirilen ameliyatların başarı oranı %90 seviyelerindedir. Yani %10’luk bölümde sonuçlar istenildiği gibi değildir.

Bariatrik cerrahi sonrasında hastaların kalıcı olarak kilo vermesi gerekir. 18 ay içerisinde, hastaların mevcut kilolarının yaklaşık olarak %50’lik kısmını vermesi beklenir. Eğer bu süreçte verilen kilolar, bahsedilen rakamın çok uzağındaysa, yapılan ameliyat başarısız olarak kabul edilir ve revizyon operasyonları gündeme gelir.

Genel itibariyle bu operasyonların nedenleri şu şekildedir:

 • Daha önce yapılan cerrahi işlemden kaynaklı oluşan komplikasyonlar
 • İstenilen seviyede kilo verememe
 • Verilen kiloların kalıcı olmaması
 • Yetersiz beslenme ve buna bağlı oluşan riskler

Revizyon için gerçekleştirilen operasyonlarda, mevcut durumun iyileştirilmesine odaklanılabileceği gibi, farklı yöntemlerin kullanılması da söz konusu olabilir. Bu karar, işlemi yapacak cerrah tarafından hastanın durumu dikkate alınarak alınır.

Kimlere Revizyon Operasyonları Yapılır?

Bariatrik cerrahi sonrasında istenmeyen sonuçlar ortaya çıktığında, revizyon cerrahisi gündeme gelir. Revizyon cerrahisiyle sonuçlar iyileştirilebilir, fakat bu ek operasyonlar her hastaya uygulanamaz. Aşağıda belirtilen hastalar, revizyon operasyonları için uygun değildir:

 • Bağımlılık yapan madde kullananlar
 • Yemek yeme bozukluğu olanlar
 • Reflü ve ülser şikayeti olmasına karşın medikal tedaviyi kabul etmeyenler
 • Genel sağlık durumu revizyon ameliyatına uygun olmayanlar
 • Anestezi için gerekli olan şartları taşımayanlar

Bu kişilere daha önce yapılan bariatrik cerrahi işlemin sonuçları istenildiği gibi olmasa dahi, revizyon ameliyatı uygulanmaz. Çünkü mevcut durumda ek bir ameliyat yapmak, bahsedilen türden hastalar için çok büyük risk içermektedir.

Revizyon Operasyonları Nasıl Yapılır?

Revizyon operasyonu veya revizyon cerrahisi için ilk olarak hastanın durumunun değerlendirilmesi gerekir. Bu süreçte hastanın mı operasyonun başarısız olmasına neden olduğu, yoksa operasyonun bu hastada istenilen sonuçları sağlamadığı tespit edilmelidir. Bunun için hem yapılan cerrahi işlem hem de ameliyat sonrasında hastanın yaşam tarzı ve beslenme şekli incelenmelidir. Dolayısıyla bu süreç, oldukça zor ve hassastır. Söz konusu sürecin doğru yönetilmesi, hasta için en doğru yöntemin bulunmasını sağlayacaktır.

Değerlendirme sürecinde sadece cerrah değil, cerrahın yanında endokrinoloji bölümü, psikolog ve diyetisyen de rol alır. Hastanın psikolojisi ve beslenme şekli, bariatrik operasyonun sonuçlarını etkileme kapasitesine sahiptir. Bu yüzden diyetisyen ve psikoloğun değerlendirmeleri de çok önemlidir.
Ameliyatın başarısızlığının tıbbi nedenleri araştırılır. Bunun için kan testleri, solunum fonksiyon değerlendirmeleri ve endoskopi gibi yöntemlere başvurulabilir. Elde edilen verilere ve hastanın genel durumuna bağlı olarak revizyon operasyonu kararı alınır. Alınan karar doğrultusunda yeni cerrahi işlem yapılır.

Revizyon Operasyonları Risk ve Komplikasyonları

Revizyon operasyonları, sonuçların iyileşmesi ve komplikasyonların ortadan kalkması gibi önemli avantajlara sahiptir. Ancak söz konusu cerrahi işlemlerin de kendi içinde komplikasyon riskleri ve yan etkileri olduğu unutulmamalıdır. Üstelik bu riskler, ilk ameliyata göre daha yüksektir. Örneğin; ilk defa obezite ameliyatı olan bir hastada iç kanama oluşma riski %1 iken, revizyon operasyonlarında bu oran %4 seviyesine kadar çıkabilmektedir.
Revizyon operasyonunun büyüklüğüne ve yapılan işleme göre risk ve yan etkiler farklılık gösterir. Ancak genel itibariyle risk ve yan etkiler aşağıdaki gibi ifade edilebilir:

 • Kanama
 • Enfeksiyon
 • Emboli
 • Karın içi yapışıklık
 • İç kanama
 • Kozmetik sorunlar
 • Morarma
 • Ağrı
 • Şişlik

Revizyon operasyonları riskleri, ilk ameliyata göre daha fazla olmasına karşın, iyileşme süreci hemen hemen benzerdir. Hastalar, ilk bir haftayı dinlenerek geçirdikten sonra yavaş yavaş günlük yaşamlarına dönebilirler. İlk günlerde ilgili bölgede morarma ve şişlik meydana gelir. Bir miktar ağrı da olabilir. Ancak bunlar zaman içerisinde kendiliğinden kaybolur.

Revizyon Operasyonu Uygulama Yöntemleri

İlk yapılan obezite ameliyatının yanlış seçilmesi veya yetersiz kalması durumunda revizyon operasyonları gündeme gelir. Bu operasyonlarda doğru yöntemin seçilmesi durumunda, başarı %90’ların dahi üzerine çıkabilmektedir. Dolayısıyla her hastanın ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekir. İlk yapılan operasyonun türü, sonuçları ve ameliyat sonrasında hastanın davranışları dikkate alınmalıdır.
Yapılan değerlendirme sonrasında revizyon operasyonunda farklı bir yöntem kullanılabileceği gibi, ilk yapılan işlemdeki hatalar da giderilebilir. Obezite ameliyatlarına göre uygulanan revizyon yöntemleri şu şekildedir:

 • Gastrik Bypass
  Gastik bypass operasyonu, midenin küçültülmesi ve mide ile bağırsak arasındaki geçişin kısaltılmasını içerir. Operasyon sonrasında mide ile bağırsak arasındaki geçişin genişlediğinin tespit edilmesi durumunda revizyon operasyonu kararı alınır. Operasyonda genişleyen geçiş eski haline getirilir ve böylece hastaların daha uzun süre tokluk hissetmesi sağlanır.
 • Mide Bandı
  Mide bandı operasyonundan istenilen başarının elde edilememesi durumunda mide bandı çıkarılır ve hastanın durumuna bağlı olarak farklı bir obezite ameliyatı yapılır.
 • Tüp Mide Ameliyatı
  Tüp mide ameliyatı, midenin %85 oranında küçültülmesini sağlar. Ancak hastanın diyete uymaması sonrasında midenin genişleme olasılığı ve kaybedilen kiloların alınma riski vardır. Böyle durumda olan hastalara uygulanacak revizyon operasyonu, midenin önemli ölçüde devre dışı bırakılması ve gıdaların direkt olarak ince bağırsağa aktarılmasını sağlayacak şekilde yapılır. Fakat her hasta özel olarak değerlendirilir ve uygun olan yöntemler uygulanır.
  Revizyon operasyonları denildiğinde her ne kadar akla ilk olarak obezite ameliyatları gelse de, burun estetiği gibi farklı ameliyatlar sonrasında da revizyon operasyonları yapılabilir. Estetik cerrahlar, ilgili operasyonlarla daha önceki sonuçları iyileştirirler.

Revizyon operasyonlarının yapılma nedeni, ortaya çıkan istenmeyen sonucun düzeltilmesi veya sonucun iyileştirilmesidir. Obezite hastaları için gerçekleştirilen ameliyatların başarı oranı %90 seviyelerindedir. Yani %10’luk bölümde sonuçlar istenildiği gibi değildir.

Revizyon operasyonları, sonuçların iyileşmesi ve komplikasyonların ortadan kalkması gibi önemli avantajlara sahiptir. Ancak söz konusu cerrahi işlemlerin de kendi içinde komplikasyon riskleri ve yan etkileri olduğu unutulmamalıdır. Üstelik bu riskler, ilk ameliyata göre daha yüksektir. Örneğin; ilk defa obezite ameliyatı olan bir hastada iç kanama oluşma riski %1 iken, revizyon operasyonlarında bu oran %4 seviyesine kadar çıkabilmektedir.
Revizyon operasyonunun büyüklüğüne ve yapılan işleme göre risk ve yan etkiler farklılık gösterir .

İlk yapılan obezite ameliyatının yanlış seçilmesi veya yetersiz kalması durumunda revizyon operasyonları gündeme gelir. Bu operasyonlarda doğru yöntemin seçilmesi durumunda, başarı %90’ların dahi üzerine çıkabilmektedir. Dolayısıyla her hastanın ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekir. İlk yapılan operasyonun türü, sonuçları ve ameliyat sonrasında hastanın davranışları dikkate alınmalıdır.

Çalışma Saatleri
 • Pzt-Cuma 09:00 – 17:00
👩‍⚕️Operasyon Revizyon Operasyonu
👩‍⚕️Ameliyat Süresi Yapılan İşlemle Bağlı Degişmekte