Kapalı Kolon Kanseri Ameliyatı

Laparoskopik (Kapalı) Kolon Kanseri Ameliyatları

Kalın bağırsak kanseri veya bilinen diğer adıyla kolon kanseri, insanların yaşamlarını tehdit eden önemli bir hastalıktır. Bu hastalığın tedavisinde kullanılan yöntemler arasında, yeni geliştirilmiş olan laparoskopik kolon kanseri ameliyatları da vardır.
Laparoskopik ameliyatlar, halk arasında kapalı ameliyat olarak bilinen yöntemlerdir. Hastanın durumu dikkate alınarak bu yöntemin uygulanıp uygulanmayacağına karar verilir

Laparoskopik Kolon Kanseri Cerrahisi Nedir?

Laparoskopik kolon kanseri cerrahisi, karın ön duvarından açılan 4-5 kesi ile gerçekleştirilen cerrahi operasyondur. Açılan kesiler 0,5 cm ile 1 cm arasındaki büyüklüktedir. Kesilerin birinden teleskopik kamera gönderilirken, diğerlerinden ise tıbbı aletlerle cerrahi operasyon yapılır.
Kolon kanseri, sindirim sisteminin aşağı bölümünde yer alan kalın bağırsaklarda meydana gelen kanserdir. Kalın bağırsak kanseri olarak da bilinir. Bu hastalıkta, iyi ve kötü huylu tümörler kalın bağırsak üzerinde oluşur ve bu organın işlevini yapmasını engeller. Aynı zamanda oluşan kanserlerin farklı organlara da bulaşma riski vardır. Dolayısıyla tümörlerin hızlı bir şekilde temizlenmesi gerekir. Bağırsak kanserinin tedavisi, cerrahi işlemlerin ardından tümörün türüne göre kemoterapi ve benzeri tedavilerle devam eder.

Kanser nedeniyle yapılan kalın bağırsak ameliyatı, açık ve kapalı olmak üzere iki farklı şekilde yapılabilmektedir. Kapalı olan laparoskopik ameliyatlarda sadece 4-5 adet çok küçük kesiler açılmakta ve işlem bu kesiler üzerinden yapılmaktadır.
Açık ameliyatlarda komplikasyon riskleri yüksek iken, kapalı ameliyatlarda bu riskler daha düşüktür. Ayrıca laparoskopik kolon kanseri ameliyatları ile tedavi olan hastaların iyileşme süreleri de kısadır.

Laparoskopik Kolon Kanseri Ameliyatları Nasıl Yapılır?

Kapalı kolon kanseri ameliyatı için öncelikle hasta genel anestezi altına alınır. Sonrasında karın bölgesinde çok küçük kesiler açılır ve bu kesilerin birinden, ucunda kamera olan bir teleskop içeri gönderilir. Ayrıca ameliyat yapılacak bölgeye karbondioksit gazı verilerek, bu bölge bir miktar şişirilir ve cerrahi işlem için alan kazanılır. Şişirme işleminde karbondioksit kullanılmasının nedeni, bu gazın çok hızlı bir şekilde vücuttan atılabilmesidir.
Kameradan monitöre aktarılan görüntüler üzerinden ameliyat yapılır. Ameliyat sırasında kalın bağırsak üzerindeki tümörler temizlenir. Ayrıca hastalığın yayılma olasılığının olduğu lenf bezlerinin ve diğer kanserli dokuların da tamamen temizlenmesi ve vücut dışına çıkarılması gerekir.

Uygun Adaylar

Laparoskopik yöntem, çok önemli avantajlara sahip olsa da, her hasta için uygun değildir. Tedavi öncesi yapılan kontrollerde bazı hastaların bu yönteme uygun olmadığı anlaşılır ve açık ameliyat kararı verilir. Bazen de laparoskopik yönteme karar verilen ve ameliyata bu şekilde başlayan hastalarda, açık ameliyata dönme kararı verilir. Bu karar, hasta açısından bir risk değil, aksine tamamen onun güvenliği için alınan bir önlemdir.
Laparoskopik yöntemden açık ameliyata dönme kararının farklı nedenleri olabilmektedir. Bunlar;

 • Aşırı şişmanlık
 • Daha önce geçirilen karın ameliyatlarına bağlı olarak oluşan karın için yapışıklıklar
 • Büyük tümörler
 • Tümörlerin çok fazla alana yayılması
 • Kanama

Ameliyat sırasında oluşan veya fark edilen bu durumlar, hasta için açık ameliyatı adeta zorunlu ve daha güvenli hale getirmektedir.

Laparoskopik Kolon Kanseri Ameliyatları Güvenilir Mi?

Kolon kanseri tedavisi için kullanılan kapalı ameliyatlar ile ilgili geçmişte bazı şüpheler vardı. Bu yöntem ile tümörlerin tam olarak temizlenemeyeceği, kanserin daha da yayılacağına dair iddialar atılmış ve laparoskopik yöntem sorgulanmıştır. Ancak yapılan bilimsel araştırmalar, laparoskopik kolon kanseri tedavisinin, en az açık ameliyatlar kadar güvenli olduğunu ortaya koymuştur.

Kapalı ameliyatlarda, ilgili bölge net olarak görülebilmekte ve tümörler tam olarak temizlenmektedir. Dolayısıyla kanser tedavisinin cerrahi kısmı sorunsuz olarak tamamlanmaktadır. Günümüzde, gelişmiş ülkelerde yer alan hastane ve kliniklerde, bağırsak kanseri tedavisi için kapalı ameliyat yöntemi yaygın olarak kullanılmaktadır. Hatta bu yöntemle mide kanseri gibi farklı kanser türlerinin de tedavisi yapılmaktadır.

Laparoskopik Kolon Kanseri Ameliyatlarının Avantajları ve Dezavantajları

Laparoskopik kolon kanseri cerrahisi, yeni geliştirilmiş bir yöntemdir. Gelişen teknolojinin sunduğu önemli imkanlardan biridir. Bu yöntemin kendi içerisinde birçok avantajı olduğu gibi bazı dezavantajları da vardır.

Avantajları

Klasik açık kolon kanser ameliyatlarında, karın bölgesine boydan boya bir kesi yapılır ve işlem sonunda bu kesi iç ve dış dikişlerle kapatılır. Oluşan bu yaranın enfeksiyon kapma riski yüksek, iyileşme süresi ise uzundur. Ayrıca iyileşme döneminde hastanın defalarca bu bölgeye pansuman yaptırması gerekir. İyileşme sonrasında ise açılan kesi nedeniyle karın bölgesinde büyük bir iz oluşur. Laparoskopik yöntem, burada sıralanan olumsuzlukların neredeyse tamamını ortadan kaldırmıştır. Bu yöntemin avantajları şu şekilde sıralanabilir:

 • Ameliyat sonrasında hasta daha az ağrı duyar.
 • Ameliyat bölgesinde daha az şişlik ve daha az morarma meydana gelir.
 • Hastalar daha rahat nefes alıp verir ve akciğerlerini daha iyi korur.
 • Ameliyat esnasında bağırsaklar dış ortamla temas etmediğinden, hastaların daha kısa sürede normal beslenme rutinine döner.
 • Enfeksiyon ve kanama riski daha düşüktür.

Burada yer alan avantajlar nedeniyle laparoskopik kolon kanseri cerrahisi, günümüzde yoğun olarak tercih edilmektedir.

Dezavantajları

Laparoskopik yöntemin her ne kadar çok önemli avantajları olsa da, bazı dezavantajlarının olduğu da dikkatlerden kaçmamalıdır. Bu dezavantajlar şu şekilde sıralanabilir:

o Pahalı ekipmanlara ihtiyaç olan bir yöntemdir.
o Bu ameliyatın yapılabilmesi için doktorun ciddi bir deneyime ve uzmanlığa sahip olması gerekir.

Sağlık sisteminin gelişmişliği sayesinde bu dezavantajlar önemli ölçüde ortadan kalkmıştır. Ülkemizde ve dünyadaki diğer ülkelerde, kolon ve mide kanseri ameliyatı gibi cerrahi işlemlerde doktorların ilk tercih ettiği yöntem haline gelmiştir.

Laparoskopik Kolon Kanseri Ameliyatlarının Riskleri ve Komplikasyonları

Kapalı kalın bağırsak kanseri ameliyatı, diğer cerrahi işlemler gibi risklere ve komplikasyonlara sahiptir. Bu komplikasyonlar şu şekildedir:

 • Kanama
 • Enfeksiyon
 • Akciğer embolisi
 • İnce bağırsak ve mesane gibi komşu organların yaralanması
 • Kolon anastomozunda kaçak olması

Burada yer alan komplikasyonların erken fark edilmesi, tedavi edilmelerini kolaylaştırır. Bu yüzden hastaların ameliyattan sonra, özellikle evde dinlenmeye geçtiklerinde, iyi takip etmeleri gerekir. Yüksek ateş, makatta aşırı kanama, geçmeyen ve şiddetli ağrı, kusma, bulantı ve nefes darlığı gibi belirtilerin görülmesi durumunda, hastaların hemen doktorlarına başvurması gerekir.

Laparoskopik Kolon Kanseri Ameliyatı Sonrasında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Ameliyat sonrasında hastalar 1-2 gün gözlem altında tutulduktan sonra taburcu edilmektedir. Bu dönemde ameliyat bölgesinde morarma ve şişlikler oluşabilir. Bunlar normaldir. Hastalar, kısa süre sonra kendilerini iyi hissederler, ancak vücudun iyileşme için biraz daha zamana ihtiyacı olduğu unutulmamalıdır.
Ameliyat sonrasında hastaların yürümesi çok önemlidir. Kendilerini yormayacak şekilde yürümeleri, kasların güçlenmesini ve bağırsak hareketlerinin başlamasını sağlar. Böylece sindirim sistemi yeniden ve sağlıklı bir şekilde çalışmaya başlar. Bağırsak hareketlerine bağlı olarak hastalar birkaç gün içinde sıvı gıdalardan, normal beslenme rutinlerine dönebilirler.

Ameliyattan 1-2 hafta sonra hastalar, aşırı yorucu aktivitelerden kaçınmak şartıyla normal yaşantılarına dönebilirler.

Laparoskopik kolon kanseri ameliyatı için bu alanda deneyimli ve uzman bir cerrah tercih edilmelidir. Uzman ellerde bu yöntem ile hastalar kanser tedavisinde çok önemli avantajlar elde etmektedir.

Laparoskopik kolon kanseri cerrahisi, karın ön duvarından açılan 4-5 kesi ile gerçekleştirilen cerrahi operasyondur. Açılan kesiler 0,5 cm ile 1 cm arasındaki büyüklüktedir. Kesilerin birinden teleskopik kamera gönderilirken, diğerlerinden ise tıbbı aletlerle cerrahi operasyon yapılır.
Kolon kanseri, sindirim sisteminin aşağı bölümünde yer alan kalın bağırsaklarda meydana gelen kanserdir. Kalın bağırsak kanseri olarak da bilinir. Bu hastalıkta, iyi ve kötü huylu tümörler kalın bağırsak üzerinde oluşur ve bu organın işlevini yapmasını engeller. Aynı zamanda oluşan kanserlerin farklı organlara da bulaşma riski vardır. Dolayısıyla tümörlerin hızlı bir şekilde temizlenmesi gerekir. Bağırsak kanserinin tedavisi, cerrahi işlemlerin ardından tümörün türüne göre kemoterapi ve benzeri tedavilerle devam eder.

Laparoskopik yöntem, çok önemli avantajlara sahip olsa da, her hasta için uygun değildir. Tedavi öncesi yapılan kontrollerde bazı hastaların bu yönteme uygun olmadığı anlaşılır ve açık ameliyat kararı verilir. Bazen de laparoskopik yönteme karar verilen ve ameliyata bu şekilde başlayan hastalarda, açık ameliyata dönme kararı verilir. Bu karar, hasta açısından bir risk değil, aksine tamamen onun güvenliği için alınan bir önlemdir.

Ameliyat sonrasında hastalar 1-2 gün gözlem altında tutulduktan sonra taburcu edilmektedir. Bu dönemde ameliyat bölgesinde morarma ve şişlikler oluşabilir. Bunlar normaldir. Hastalar, kısa süre sonra kendilerini iyi hissederler, ancak vücudun iyileşme için biraz daha zamana ihtiyacı olduğu unutulmamalıdır.
Ameliyat sonrasında hastaların yürümesi çok önemlidir. Kendilerini yormayacak şekilde yürümeleri, kasların güçlenmesini ve bağırsak hareketlerinin başlamasını sağlar. Böylece sindirim sistemi yeniden ve sağlıklı bir şekilde çalışmaya başlar. Bağırsak hareketlerine bağlı olarak hastalar birkaç gün içinde sıvı gıdalardan, normal beslenme rutinlerine dönebilirler.

Çalışma Saatleri
 • Pzt-Cuma 09:00 – 17:00
👩‍⚕️Operasyon Kapalı Kolon Kanseri Ameliyatı
👩‍⚕️Ameliyat Süresi 1-4 Saat Arası