Kapalı Fıtık Ameliyatı

Kapalı Fıtık Ameliyatı

Laparoskopik (kapalı) fıtık Ameliyatı, fıtık ameliyatlarının kapalı bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlayan yöntemdir. Teknolojide yaşanan gelişmelerden yararlanılarak geliştirilen bu teknikte, geleneksel cerrahi yöntemlerdeki kadar büyük kesilere ihtiyaç duyulmaz. Yapılacak ameliyata bağlı olarak 3 veya 4 tane 0,5 cm ile 1 cm arasındaki büyüklükteki kesiler yeterli olur. Böylece hastaların dokuları daha az hasar görür ve iyileşme süreci daha kısa olur.
Fıtık veya bilimsel ismiyle herni, organların yerinde durmasını sağlayan kas ve dokuların dışa doğru kayması ve protrüze olmasıdır. Genellikle karın bölgesinde bağırsağın dışa doğru çıkmasıyla oluşur. Ancak vücudun farklı bölümlerde de oluşabilen bir rahatsızlıktır. Örneğin; boyun fıtığı ve bel fıtığı.
Fıtık, insanların yaşamlarını olumsuz olarak etkiler. Bazı fıtık türleri, zamanında tedavi edilmediğinde farklı rahatsızlıkların oluşma risklerini arttırabilir. Bundan dolayı fıtıkların etkili ve zamanında tedavi edilmesi gerekir. Laparoskopik (kapalı) fıtık Ameliyatı, bu rahatsızlığın tedavisi için kullanılan yeni nesil bir yöntemdir.

kasık fıtığı izmir

Laparoskopik (Kapalı) Fıtık Ameliyatı Nedir?

Laparoskopik (kapalı) fıtık Ameliyatı, kapalı fıtık ameliyatı anlamına gelmektedir. Geleneksel yöntemlerdeki kadar büyük bir kesi açılmadan, fıtığın tedavi edilmesi sağlanır. Açılan kesilerden ilgili bölgeye gerekli tıbbi aletler ve kamera gönderilir. Kameranın aktardığı görüntülerden yararlanılarak, bütün işlemler dışarıdan yapılır.

Laparoskopik yöntemin uygulanabilmesi için cerrahın bu konuda bilgisi ve deneyimi olması gerekir. Hastalar açısından büyük avantajlar sağlayan bu yöntem, ciddi bir uzmanlık gerektirmektedir.

Laparoskopik Ameliyatı ile Fıtık Tedavisi Nasıl Yapılır?

 

Laparoskopik fıtık Ameliyatı, genel anestezi altında yapılır. Genel anestezi altına alınan hastanın karın bölgesine üç (veya dört) adet kesi açılır. Kesilerin büyüklüğü 0,5 cm ile 1 cm arasındadır. Açılan kesilerin birinden ilgili bölgeye teleskopik kamera gönderilir. Böylece deri altındaki fıtık ve çevre dokular ekrana aktarılır.
Kameradan aktarılan görüntülerin yardımıyla ameliyat dışarıdan gerçekleştirilir. İlk olarak fıtık alanı tam olarak ortaya çıkarılır. Sonrasında gerekli işlemler yapılacak fıtık düzeltilir ve ilgili organın tam yerine gelmesi sağlanır. Son olarak ise açılan kesiler kapatılır ve işlem sonlandırılır.
Kapalı fıtık ameliyatı, fıtığın durumuna ve yer aldığı bölgeye bağlı olarak farklı şekillerde yapılır. Her hastanın durumu farklıdır ve bu farklılık dikkate alınarak hastaya özel bir planlama yapılır. Ancak genel olarak Laparoskopik fıtık Ameliyatı adımları, burada bahsedildiği gibidir.

 

Laparoskopik Fıtık Ameliyatı ile Hangi Ameliyatlar Yapılır?

Laparoskopik fıtık Ameliyatı, tıbbi teknolojinin sunmuş olduğu çok büyük bir kolaylıktır. Bu teknik ile birçok fıtık türü kapalı olarak tedavi edilebilir. Kapalı ameliyatın uygulanabileceği fıtık türleri şu şekildedir:

 • Kasık Fıtıkları
  Kasık fıtıkları, tüm fıtıkların yaklaşık olarak %75’ini meydana getirmektedir. Kasık fıtıkları, çok büyük bir oranda erkeklerde görülür ve kendi içerisinde uyluk, direkt ve indirekt olarak üç farklı türü vardır. Uyluk türü, genel olarak kadınlarda görülür. Direkt fıtık, karın duvarının zayıflamasına bağlı olarak ortaya çıkarken, indirekt fıtık ise testislerle beraber torbaya kadar uzanan fıtık türüdür.
 • Göbek Fıtıkları
  Göbek delikleri, diğer karın kaslarına göre biraz daha zayıftır. Bu özelliği, göbek deliğinden fıtık oluşma riskini arttırır. Erkek ve kadınlarda görülebilir.
 • Kesi Yeri Fıtığı
  Karın bölgesinden geçirilen cerrahi operasyonların kesi yerlerinde meydana gelen fıtıklardır. Karın ameliyatlarından sonra görülme riski %2 ile %10 arasındadır. Kesi yeri fıtığının normal ameliyatla tedavisi sonrasında dahi nüksetme riski vardır. Bu risk ise %20 ile %45 arasındadır. Laparoskopik fıtık Ameliyatı, bu riski geleneksel yönteme göre minimize eder ve nüks riskini büyük ölçüde ortadan kaldırır.
 • Epigastrik Herni
  Göbek üstünde meydana gelen fıtık türleridir.
 • Spiegel Herni
  Karın bölgesinin her iki alt kısmında yer alan kaslardan kaynaklanan fıtık türleridir.

Her ne kadar birçok fıtık türü için uygun bir seçenek olsa da, burada hastanın durumunun da dikkate alınması gerekir. Fıtık türlerinin bu yöntemle tedavisine, hastanın durumunu dikkate alarak cerrah tarafından karar verilmektedir.

Göbek Fıtığı Ameliyatı

·         Göbek Fıtığı Ameliyatı

Göbek fıtığı ameliyatı, genel itibariyle diğer fıtık ameliyatları ile benzer şekilde yapılır. Göbek deliği çevresine kesi açılır ve bu kesi üzerinden çıkıntı yapan bağırsak veya ilgili doku içeri doğru itilir. Sonrasında ise ilgili bölgeye yama yapılır ve fıtığın tekrarlaması engellenir.

Söz konusu cerrahi işlem, kapalı olarak yapılabileceği gibi, açık olarak da yapılabilir. Laparoskopik cerrahi yöntemle yapılan fıtık ameliyatlarının iyileşme süresi daha kısadır. Ayrıca yama içten yapıldığı için daha kalıcı çözüm sağlar. Kişinin durumuna bağlı olarak ameliyatın açık mı, yoksa kapalı mı yapılacağına cerrah karar verir.

·         Göbek Fıtığı Ameliyatı Fiyatı 2022

Göbek fıtığı ameliyatı fiyatı 2022 hakkında net rakam vermek doğru olmayacaktır. Zira her hastanın durumu benzersizdir ve kendine özeldir. Hastaya uygulanacak cerrahi işlem için tercih edilecek yöntem, işlemin zorluğu ve hastalığın durumu gibi unsurlar, fiyatların farklılık göstermesine neden olur.

Buradaki en önemli unsurlardan biri, ameliyatın nasıl yapılacağıdır. Geleneksel olan açık yöntem tercih edildiğinde, fiyatlar biraz daha düşük olabilmektedir. Kapalı olan laparoskopik fıtık cerrahisi yöntemi, daha fazla uzmanlık ve deneyim gerektirdiğinden ve daha uzun sürdüğünden, nispeten daha pahalıdır.

Kasık Fıtığı Ameliyatı

Kasık fıtığı, karın içinde yer alan bağırsakların veya diğer dokuların, karın ön duvarındaki dokuların zayıflaması nedeniyle dışa çıkıntı yapmasıdır. Dışarıya doğru şişlik veya çıkıntı şeklinde kendisini gösterir. Karın iç bölgesindeki bağırsakların, bir tür dışa doğru taşması olarak da ifade edilebilir.

Fıtık çeşitleri içerisinde en fazla rastlanılan türdür. Kasıl bölgesinde meydana gelir. Tedavisi için genellikle diğer fıtık türlerinde olduğu gibi önce medikal yöntemler, işe yaramazsa cerrahi yöntemler tercih edilir.

·         Kasık Fıtığı Belirtileri

Kasık fıtığı belirtileri, her ne kadar kişiden kişiye göre değişse de, yaygın olan bazı belirtiler vardır. Yaygın olarak görülen kasık fıtığı belirtileri şu şekildedir:

 • Kasık bölgesinde meydana gelen şişlik
 • Şişliğin morarması veya kızarması
 • Karın şişliği
 • Hazımsızlık hissi
 • Tuvalete çıkamama
 • Gaz çıkaramama
 • Bulantı ve kusma
 • İştahsızlık
 • Kasık bölgesinde ağrı

Burada yer alan belirtiler yaygın olarak görüşmesine karşın, herkeste görülecek diye bir durum yoktur. Dolayısıyla bu noktada ilk olarak kasıl bölgesindeki şişliklere bakılması gerekir. Şişlik varsa kasık fıtığı şüphesi ortaya çıkmalı ve uzman bir doktora gidilmelidir.

·         Kasık Fıtığı Ameliyatı

Kasık fıtığı ameliyatı, laparoskopik yöntemlerle kapalı olarak yapılabilir. Operasyonda karın ön bölgesine 3-5 tane ortalama 1 cm büyüklüğe sahip kesi açılır. Sonrasında kesilerden birinden kamera gönderilir.

Dışa doğru çıkıntı yapan doku yerine alınır. Zayıflamış doku olan bölgeye içten yama yapılır. Böylece fıtığın tekrarlamasının önüne geçilir. Bahse konu operasyon açık olarak da yapılabilir.

Laparoskopik Fıtık Ameliyatı Avantajları

Fıtık (herni), karın duvarında meydana gelen zayıflamalar ve yüksek basınç sonucunda meydana gelmektedir. Karın içerisinde yer alan organlar, meydana gelen buradan dışarı çıkar ve cilt altındaki doku üzerinde şişkinliğe neden olur. Öksürme ve ıkınma, meydana gelen şişliğin artmasına yol açar. Tedavi ise zayıflık meydana gelen bölgeye yama (mesh) yapılmasıdır. Laparoskopik fıtık Ameliyatı, işte bu noktada geleneksel yönteme göre bazı önemli avantajlara sahiptir.
Kapalı ameliyatın en önemli avantajı, yamanın karın içerisinden yapılmasına imkan vermesidir. Böylece ilgili bölgedeki basınç çok daha etkili karşılanır ve uygulanan tedavi daha başarılı olur. Kapalı fıtık ameliyatı tarafından sağlanan diğer avantajlar ise şu şekilde sıralanabilir:

 • Ameliyat sonrasında ilgili bölgede oluşan ağrı çok daha azdır
 • İyileşme süresi kısadır.
 • Hastalar, günlük rutinlerine çok daha kısa sürede dönerler.
 • Fıtığın nüksetme olasılığı çok düşüktür.
 • Enfeksiyon ve kanama riski düşüktür.
 • Birden fazla olan kasık fıtıkları için sadece üç kesi açılması yeterli olur.
 • Ameliyat izleri fark edilmeyecek kadar küçüktür.
 • Kozmetik açıdan daha başarılı sonuçlar verir.

Fıtık Ameliyatı 2022

Fıtık veya bilinen tıbbi ismiyle herni, günümüzde sık rastlanılan rahatsızlıklardan biridir. Kendi içinde farklı türleri olan bu rahatsızlık, genellikle fıtık ameliyatı ile tedavi edilmektedir. Alanında uzman ve deneyimli bir cerrahın yapacağı operasyon ile ilgili rahatsızlığın tedavisi kalıcı olarak yapılmaktadır.

Fıtık; iç organların yerinde durmasını sağlayan dokuların zayıflamasına bağlı olarak, organın dışa doğru kayma durumudur. Vücudun farklı bölgelerinde görülebilmesine karşın, göbek fıtığı ve kasık fıtığı, en yaygın türleridir.

Fıtığın şiddetine ve verdiği rahatsızlığa bağlı olarak farklı tedavi yöntemleri tercih edilebilir. İlk olarak medikal tedavi yöntemleri tercih edilir, ancak medikal tedavinin yetersiz kalacağı ve acil durumlarda, cerrahi yöntem tercih edilir. Bu ameliyat, geleneksel yöntemle açık olarak yapılabildiği gibi, yeni geliştirilen laparoskopik yöntemle kapalı olarak da yapılabilir.

Laparoskopik Fıtık Ameliyatı Yan Etkileri ve Riskleri

Kapalı fıtık ameliyatı veya laparoskopik fıtık Ameliyatı, her ne kadar çok küçük kesiler üzerinden yapılsa da, cerrahi bir işlemdir. Her cerrahi işlemdeki komplikasyon riskleri, burada da geçerlidir. Bu riskler şu şekildedir:

  • Kanama
  • Enfeksiyon
  • Organ yaralanması
  • His kaybı
  • Doku hasarı
  • Nüks (Tekrarlama)

 

Buradaki riskler ve komplikasyonlar, bütün cerrahi işlemler için geçerlidir. Ancak laparoskopik fıtık Ameliyatı ile bu risk ve komplikasyonlar minimize edilmiştir. Alanında deneyimli bir cerrah sayesinde bu tür riskler neredeyse tamamen ortadan kalkmaktadır.

Tıbbi literatür incelendiğinde, kapalı ameliyat tekniği olan laparoskopik fıtık Ameliyatı ile risklerin ve nüks oranlarının ciddi şekilde azaldığı görülmektedir. Dolayısıyla bahsedilen yöntem, güvenilir bir tedavi yöntemidir.

gobek fıtığı

Laparoskopik Fıtık Ameliyatı Sonrası

Kapalı fıtık ameliyatı ile fıtık oluşan bölgeye içeriden yama yapılır. İşlem sonrasında hastalar yaklaşık 24 saat gözlem altında tutulur ve sonrasında taburcu edilir. İyileşme sürecinin sorunsuz ve kısa olması için hastaların dikkat etmesi gereken bazı önemli noktalar vardır. Bunlar şu şekildedir:

  • Ameliyattan sonraki ilk birkaç gün evden dinlenilmelidir.
  • İyileşme sürecinde ağır kaldırmaktan ve yorucu egzersizlerden kaçınılmalıdır.
  • Doktor tarafından reçete edilen ağrı kesiciler ve diğer ilaçlar düzenli olarak kullanılmalıdır.
  • Karın içi basıncı arttıracak ıkınma, öksürme ve ağır kaldırma gibi eylemlerden olabildiğince kaçınılmalıdır.
  • Yapılan yamanın (mesh) tam olarak iyileşmesi için 6-8 haftaya ihtiyaç vardır. Bu süre sonunda hastalar normal yaşamlarına dönebilir.

Fıtık Ameliyatı Sonrası

Fıtık ameliyatı sonrası hafif veya orta şiddette ağrılar olur. Bunun yanı sıra ameliyat bölgesinde şişlikler görülebilir. Bu tür durumlar, normal olarak kabul edilir ve genellikle herhangi bir tedavi uygulanmaz. Şişlikler ve morluklar zaman içerisinde kendiliğinden geçer.

Ameliyattan sonra karın için basıncını arttıracak davranışlardan kaçınılmalıdır. Ağır kaldırma, yorucu egzersiz ve benzeri aktiviteler yapılmamalıdır. Ancak bu dönemde hafif tempoda yapılacak yürüyüş, hem kan akışını hem de sindirimi olumlu olarak etkiler.

İlk günlerde, öksürmek dahi riskli olabilir. Bu yüzden öksürmeye veya hapşırmaya neden olabilecek grip ve nezle gibi hastalıklara yakalanmamaya özen gösterilmelidir.

Laparoskopik fıtık Ameliyatı sonrasında hastalar yorucu işlerden kaçınmak suretiyle 2-3 gün sonra normal rutinlerine dönebilirler. Ağır olmayan işlerde çalışanlar, 5-7 gün sonra işlerine döner. Ameliyat sonrasında ilgili bölgede morarma, şişlik ve hafif sertleşme gibi durumlar normaldir ve bunlar genellikle ekstra bir tedavi gerektirmeden zaman içerisinde kendiliğinden iyileşmektedir.

Cerrahi işlem sırasında açılan kesiler çok küçük olduğu için iyileşme sonrasında oluşacak izler de küçük olacaktır. Zamanla bu izler çok daha az belirgin hale gelecek ve dışarıdan fark edilmeyecektir. Laparoskopik fıtık Ameliyatı, geleneksel yönteme göre kozmetik açıdan da oldukça üstündür.

Fıtık Ameliyatı Ne Kadar?

Fıtık ameliyatı fiyatı, yapılacak operasyonun karmaşıklığına ve kullanılan yöntemlere bağlı olarak farklılık gösterir. Nihayetinde farklı fıtık türleri ve bunlar uygulanan farklı tedavi yöntemleri vardır. Her ameliyatın süresi ve zorluğu aynı değildir. Buna bağlı olarak fıtık ameliyatı ücreti hakkında net bir rakam vermek doğru olmayacaktır.

Kapalı fıtık ameliyatı fiyatı, açık olana kıyasla bira daha yüksektir. İlgili işlemin yapılabilmesi için farklı tekniklerin kullanılması ve ekstra deneyim gerektirmesi, fiyatın artmasının temel nedenidir. Fiyat artarken, riskler azaldığı için günümüzde kapalı ameliyatlar, açık olanlara göre daha fazla tercih edilmektedir.

Fıtık Ameliyatı Ne Kadar Sürer?

Fıtık ameliyatı, 30 dakika ile 60 dakika arasında sürmektedir. Ameliyatın süresi, kullanılan cerrahi yöntem ve fıtığın durumuna bağlı olarak farklılık göstermektedir.

Laparoskopik yöntemle gerçekleştirilen cerrahi işlem, açık ameliyata kıyasla biraz daha uzun sürebilmektedir. Burada işlemi gerçekleştiren cerrahın deneyiminin de oldukça önemli bir unsur olduğu unutulmamalıdır.

Fıtık ameliyatı süresi, farklı etkenlere göre değişebilir. Bütün operasyonların bu aralıkta sürmesi beklenmemelidir. Bazen daha kısa veya daha uzun sürebilir. Özellikle beklenmeyen bir komplikasyonun oluşması durumunda, cerrahi işlemin süresinde ciddi değişimler meydana gelebilir.

Fıtık Ameliyatı Sonrası Beslenme

Fıtık ameliyatı sonrası beslenme, iyileşme süreci ve ameliyatın başarısını direkt olarak etkiler. Operasyondan sonraki ilk birkaç gün, bol su tüketimine dikkat edilmelidir. Böylece anestezi için verilen ilaçların vücuttan daha rahat bir şekilde atılması sağlanır.

İlk günler, sıvı gıdalar tüketilmelidir. Sindirim sistemi normal bir şekilde çalışmaya başladıktan sonra beslenme rutinine geri dönülebilir. Ancak ilk günler, hareketsizliğe ve ilaçlara bağlı olarak kabızlık meydana gelebilir. Bu riskin önüne geçilmesi için lifli gıdalar tercih edilmelidir.

Doğru beslenme ile sindirimin sorunsuz şekilde gerçekleşmesi önemlidir. Karın içi basıncını arttırmadan sindirimin tamamlanması, ameliyat sonuçlarının korunması adına adeta bir gerekliliktir. Bu yüzden beslenme konusunda da doktor talimatlarına uygun olacak şekilde hareket etmek gerekir.

Fıtık Ameliyatı Sonrası Şişlik

Ameliyat bölgesinde şişlik meydana gelmesi son derece normaldir. Bu, cerrahi işlemin doğal bir sonucu olarak ifade edilebilir. Kesilerin büyük olduğu operasyonlarda şişlikler daha belirgin iken, kapalı ameliyatlarda çok daha sınırlıdır.

Şişlikler için genellikle herhangi bir tedaviye ihtiyaç duyulmaz. Operasyondan birkaç hafta sonra inmeye başlayan şişlikler, 4.haftanın sonunda ciddi oranda geçmiş olur. Ancak her hastanın durumunun farklı olduğu ve bazı hastalarda şişliklerin daha uzun sürebileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

Şişlik, her ne kadar masum ve zararsız bir belirti olsa da, aşırı olmamalıdır. Çok fazla şişlik, enfeksiyon veya hematom gibi sorunlara işaret edebilir. Şişlikle birlikte yanma, kızarıklık ve kesilerden gelen akıntı varsa bu durumun cerraha bildirilmesi gerekir. Kısacası fıtık ameliyatı sonrası şişlik büyük oranda masumdur, ancak mutlaka takip edilmelidir.

3 hafta içinde hafif aktiviteye dönebileceksiniz. İyileşmeden 6 hafta sonrasına kadar yorucu egzersizlerden kaçınmak gerekir..

Kapalı Fıtık Ameliyatı fiyatları hakkında bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Telefonda yapılacak bilgilendirmenin ardından, kliniğimizdeki muayene sonrasında fiyat ve işlemin diğer detayları konusunda ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

apalı fıtık ameliyatı veya laparoskopik fıtık Ameliyatı, her ne kadar çok küçük kesiler üzerinden yapılsa da, cerrahi bir işlemdir. Her cerrahi işlemdeki komplikasyon riskleri, burada da geçerlidir.

Çalışma Saatleri
 • Pzt-Cuma 09:00 – 17:00

Op. Dr Mehmet Altuğ Kazak

HASTA GÖRÜŞLERİ
Image title
Emrah C.

başarılı bir fıtık ameliyatı geçirdim. Hem ameliyat öncesi hem de ameliyat sonrası doktorun ilgisinden dolayı teşekkürlerimi iletiyorum.

Image title
Serkan

Mehmet Bey’de kapalı kasık fıtık ameliyatı oldum. Hem hekimliği hemde insani yaklaşması konusunda benim gibi, inanıyorum ki her hastasının kalbini fethetmiştir.Mehmet Bey’i tanımak bile büyük keyif ben ilgisinden ve bilgisinden dolayı kendisine kefilim sağlıcakla kalın, doktorumda sevgilerimle…

Op. Dr Mehmet Altuğ Kazak

HASTA FOTOĞRAFLARI